مجسمه رامسس دوم در قاهره

ویدیوها. مجسمه رامسس دوم در قاهره

تیم مشترکی از باستان شناسان مصری و آلمانی توانستند بخش هایی از دو مجسمه را در شهر قاهره پیدا کنند.گمان می رود یکی از مجسمه ها، تصویری از رامسس بزرگ، قدرتمندترین فرعون مصر باشد که سه هزار سال پیش فرمانروایی می کرد.

تیم مشترکی از باستان شناسان مصری و آلمانی توانستند بخش هایی از دو مجسمه را در شهر قاهره پیدا کنند.
گمان می رود یکی از مجسمه ها، تصویری از رامسس بزرگ، قدرتمندترین فرعون مصر باشد که سه هزار سال پیش فرمانروایی می کرد.

تازه‌ترین ویدیو