یونان؛ تظاهرات علیه حضور وزیر مهاجرت در اردوگاه پناهجویان

ویدیوها. یونان؛ تظاهرات علیه حضور وزیر مهاجرت در اردوگاه پناهجویان

وزیر مهاجرت یونان روز دوشنبه در اردوگاه پناهجویان واقع در هلنیکون در نزدیکی آتن به گرمی استقبال نشد. دهها تن از پناهجویان در اعتراض به وضعیت نابسامان زندگیشان دست به تظاهرات زدند و تلاش کردند مانع ورود او به اردوگاه شوند. با اینحال وزیر مهاجرت توانست در نهایت در میان هیاهوی پناهجویان به اردوگاه وارد شود.

وزیر مهاجرت یونان روز دوشنبه در اردوگاه پناهجویان واقع در هلنیکون در نزدیکی آتن به گرمی استقبال نشد. دهها تن از پناهجویان در اعتراض به وضعیت نابسامان زندگیشان دست به تظاهرات زدند و تلاش کردند مانع ورود او به اردوگاه شوند. با اینحال وزیر مهاجرت توانست در نهایت در میان هیاهوی پناهجویان به اردوگاه وارد شود.

تازه‌ترین ویدیو