قنداق بزرگسالان؛ درمان و ماساژی ژاپنی

قنداق بزرگسالان؛ درمان و ماساژی ژاپنی

ژاپنی ها معتقدند قنداق بزرگسالان خاصیت درمانی و رفع خستگی دارد و باعث جمع شدن عضلات زنان پس از زایمان می شود. ژاپنی ها معتقدند «اتوناماکی» (قنداق بزرگسالان) که در آن اعضای فرد در داخل قنداق به فرم و شکل جنین به هم فشرده می شوند، باعث راحتی جسم می شود و رفع دردهای عضلانی ناشی از فعالیت های بدنی مداوم می شود.

ژاپنی ها معتقدند قنداق بزرگسالان خاصیت درمانی و رفع خستگی دارد و باعث جمع شدن عضلات زنان پس از زایمان می شود. ژاپنی ها معتقدند «اتوناماکی» (قنداق بزرگسالان) که در آن اعضای فرد در داخل قنداق به فرم و شکل جنین به هم فشرده می شوند، باعث راحتی جسم می شود و رفع دردهای عضلانی ناشی از فعالیت های بدنی مداوم می شود.

تازه‌ترین ویدیو