هنرنمایی نوازندگان سنتی مکزیک به یاد الهه محافظ نوازندگان

ویدیوها. هنرنمایی نوازندگان سنتی مکزیک به یاد الهه محافظ نوازندگان

گروهی از نوازندگان مکزیکی که به ماریاچی معروف هستند در جشن بزرگداشت «سسیلیای مقدس» هنرنمایی کردند. از سسیلیای مقدس به عنوان الهه محافظ نوازندگان و خوانندگان نام می برند.

گروهی از نوازندگان مکزیکی که به ماریاچی معروف هستند در جشن بزرگداشت «سسیلیای مقدس» هنرنمایی کردند. از سسیلیای مقدس به عنوان الهه محافظ نوازندگان و خوانندگان نام می برند.

ماریاچی به گروه های موسیقی سنتی در مکزیک می گویند که معمولا از دو نوازنده ویولن، دو نوازنده ترامپت و سه نوازنده گیتار تشکیل می شود.

تازه‌ترین ویدیو