ساکنان پیرامون شهر موصل می گریزند

ساکنان پیرامون شهر موصل می گریزند

صدها غیرنظامی عراقی با پیشروی ارتش این کشور به سوی موصل برای بازپس گیری آن از داعش، از این شهر و خصوصا از روستاها و شهرهای کوچک اطراف آن به مناطق امن تر می گریزند.

صدها غیرنظامی عراقی با پیشروی ارتش این کشور به سوی موصل برای بازپس گیری آن از داعش، از این شهر و خصوصا از روستاها و شهرهای کوچک اطراف آن به مناطق امن تر می گریزند.

تازه‌ترین ویدیو