بیش از ۳۰۰ مهاجر عازم ایتالیا از امواج دریا نجات یافتند

ویدیوها. بیش از ۳۰۰ مهاجر عازم ایتالیا از امواج دریا نجات یافتند

تعداد ۳۴۲ مهاجر شامل زنان و کودکان که سعی داشتند از لیبی و مسیر دریا خود را به ایتالیا برسانند، روز سه شنبه به کمک امدادگران از دریا نجات یافتند.

تعداد ۳۴۲ مهاجر شامل زنان و کودکان که سعی داشتند از لیبی و مسیر دریا خود را به ایتالیا برسانند، روز سه شنبه به کمک امدادگران از دریا نجات یافتند.

این مهاجران از کشورهای نیجر، نیجریه، پاکستان، سوریه و لیبی عازم اروپا بودند.

تازه‌ترین ویدیو