مسابقات دوچرخه کوهستان ردبول در آمریکا
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

مسابقات دوچرخه کوهستان ردبول در آمریکا

مسابقات دوچرخه سواری کوهستان در آمریکا برگزار شد. در این رقابت ها برندون سمونوک ۸۴.۳۳ امتیاز به دست آورد و بر سکوی قهرمانی ایستاد. ورزشکارانی از فرانسه و آمریکا نیز به ترتیب دوم و سوم شدند.

مسابقات دوچرخه سواری کوهستان در آمریکا برگزار شد. در این رقابت ها برندون سمونوک ۸۴.۳۳ امتیاز به دست آورد و بر سکوی قهرمانی ایستاد. ورزشکارانی از فرانسه و آمریکا نیز به ترتیب دوم و سوم شدند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست