تولد یک اُکاپی در دانمارک
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

تولد یک اُکاپی در دانمارک

یک اُکاپی یا زرافه گردن کوتاه دو هفته پیش در باغ وحشی در دانمارک متولد شد. این برای اولین بار در بیش از نیم قرن اخیر است که یک اُکاپی در این باغ وحش متولد شده است. با وجود بدن راه راه این حیوان، زرافه تنها جانور هم خانواده آن محسوب می شود. اُکاپی حیوان بومی منطقه ای در شمال شرقی جمهوری دموکراتیک کنگو در آفریقا است. تخمین زده می شود حدود ده هزار اُکاپی یا زرافه گردن کوتاه در سراسر جهان زندگی می کنند.

یک اُکاپی یا زرافه گردن کوتاه دو هفته پیش در باغ وحشی در دانمارک متولد شد. این برای اولین بار در بیش از نیم قرن اخیر است که یک اُکاپی در این باغ وحش متولد شده است. با وجود بدن راه راه این حیوان، زرافه تنها جانور هم خانواده آن محسوب می شود. اُکاپی حیوان بومی منطقه ای در شمال شرقی جمهوری دموکراتیک کنگو در آفریقا است. تخمین زده می شود حدود ده هزار اُکاپی یا زرافه گردن کوتاه در سراسر جهان زندگی می کنند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست