انهدام چند تُن مواد مخدر در پرو

ویدیوها. انهدام چند تُن مواد مخدر در پرو

مقامات پرو بیش از هفت تُن مواد مخدر را به تلی از خاکستر تبدیل کردند. پلیس پرو این حجم از مواد مخدر را طی ماه های اخیر در چند مرحله توقیف کرده بود. مواد مخدر سوزانده شده شامل ماری جوآنا، کوکائین و تریاک می شد.

مقامات پرو بیش از هفت تُن مواد مخدر را به تلی از خاکستر تبدیل کردند. پلیس پرو این حجم از مواد مخدر را طی ماه های اخیر در چند مرحله توقیف کرده بود. مواد مخدر سوزانده شده شامل ماری جوآنا، کوکائین و تریاک می شد.

تازه‌ترین ویدیو