گریه امدادگر سوری با نوزادی در بغل

ویدیوها. گریه امدادگر سوری با نوزادی در بغل

امدادگری در ادلب سوریه پس از آن که نوزادی را از زیر آوار و ویرانه ها بیرون آورده اشک می ریزد. فعالان و امدادگران حاضر در منطقه می گویند در بمباران ۲۹ سپتامبر ادلب حداقل ۲۱ نفر کشته شده اند. امدادگری که نوزاد دختر را زنده از زیر آوار بیرون آورده بود گفت که این نوزاد دو ساعت را در زیر آوار سپری کرده است.

امدادگری در ادلب سوریه پس از آن که نوزادی را از زیر آوار و ویرانه ها بیرون آورده اشک می ریزد. فعالان و امدادگران حاضر در منطقه می گویند در بمباران ۲۹ سپتامبر ادلب حداقل ۲۱ نفر کشته شده اند. امدادگری که نوزاد دختر را زنده از زیر آوار بیرون آورده بود گفت که این نوزاد دو ساعت را در زیر آوار سپری کرده است.

تازه‌ترین ویدیو