اعتراض اهالی ونیز به حضور کشتی های تفریحی

ویدیوها. اعتراض اهالی ونیز به حضور کشتی های تفریحی

شماری از اهالی شهر ونیز ایتالیا به همراه فعالان حامی محیط زیست در اعتراض به عبور کشتی های بزرگ تفریحی تجمع کردند.

شماری از اهالی شهر ونیز ایتالیا به همراه فعالان حامی محیط زیست در اعتراض به عبور کشتی های بزرگ تفریحی تجمع کردند.

دلیل اصلی اعتراض آنها عبور این کشتی های غول پیکر از کانالهای شهر ونیز است که به عقیده آنها باعث آسیب رسانی به این کانالها می شود. مدافعان چنین برنامه های تفریحی می گویند که عبور این کشتی ها برای اهالی فایده دارد چون که هزاران فرصت شغلی ایجاد می کند.

تازه‌ترین ویدیو