اجرای بزرگترین ارکستر جهان در آلمان

ویدیوها. اجرای بزرگترین ارکستر جهان در آلمان

هزاران نوازنده روز یکشنبه، با اجرای ارکستری در آلمان، رکورد جهان را شکستند.

هزاران نوازنده روز یکشنبه، با اجرای ارکستری در آلمان، رکورد جهان را شکستند.

تعداد ۷۵۴۸ نوازنده در استادیوم فوتبال فرانکفورت جمع شده و برای مدت ۴۵ دقیقه به به رهبری ولف کرشک، به اجرا پرداختند.

رکورد قبلی در این باره متعلق به ارکستری بود که در بریزبن استرالیا با حضور ۳۰۰ نوازنده برگزار شد.

تازه‌ترین ویدیو