جشن تولد عجیب برای دونالد ترامپ در هند

ویدیوها. جشن تولد عجیب برای دونالد ترامپ در هند

یک گروه کوچک هوادار دونالد ترامپ نامزد احتمالی جمهوریخواهان برای انتخابات ریاست جمهوری آتی آمریکا روز سه شنبه در دهلی نو برای او جشن تولد برگزار کردند. ۲۰ تن از اعضای هندوی جناح راست در سنای این کشور یک کیک سه طبقه که نام ترامپ بر روی آن نوشته شده بود را به مناسب تولد او تزئین کرده بودند و دو عضو این گروه گیتار می نواختند و دسته جمعی آواز «تولدت مبارک ترامپ» خواندند.

یک گروه کوچک هوادار دونالد ترامپ نامزد احتمالی جمهوریخواهان برای انتخابات ریاست جمهوری آتی آمریکا روز سه شنبه در دهلی نو برای او جشن تولد برگزار کردند. ۲۰ تن از اعضای هندوی جناح راست در سنای این کشور یک کیک سه طبقه که نام ترامپ بر روی آن نوشته شده بود را به مناسب تولد او تزئین کرده بودند و دو عضو این گروه گیتار می نواختند و دسته جمعی آواز «تولدت مبارک ترامپ» خواندند.

تازه‌ترین ویدیو