رویارویی نمادین ارواح مشهور در ژاپن در زمین بیسبال
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

رویارویی نمادین ارواح مشهور در ژاپن در زمین بیسبال

دو شخصیت بنامهای «ساداکو» و «کایاکو» از دو فیلم ترسناک بنامهای «حلقه» و «کینه» در زمین بیسبال در ژاپن حاضر شدند. این نمایش نمادین برای تبلیغ فیلمی بنام «ساداکو در برابر کایاکو» که در آن، این دو شخصیت در کنار هم ظاهر می شوند.

دو شخصیت بنامهای «ساداکو» و «کایاکو» از دو فیلم ترسناک بنامهای «حلقه» و «کینه» در زمین بیسبال در ژاپن حاضر شدند. این نمایش نمادین برای تبلیغ فیلمی بنام «ساداکو در برابر کایاکو» که در آن، این دو شخصیت در کنار هم ظاهر می شوند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست