تولد پاندایی نادر در بلژیک

تولد پاندایی نادر در بلژیک

پاندایی عظیم الجثه در باغ وحش بلژیک در رویدادی نادر، توله نری به وزن ۱۷۱ گرم بدنیا آورد. این توله پاندا بدوم کرک و مو است.

پاندایی عظیم الجثه در باغ وحش بلژیک در رویدادی نادر، توله نری به وزن ۱۷۱ گرم بدنیا آورد. این توله پاندا بدوم کرک و مو است.

تازه‌ترین ویدیو