توله ببرها، ستاره های روز جهانی کودک در چین

ویدیوها. توله ببرها، ستاره های روز جهانی کودک در چین

بمناسبت روز جهانی کودک در شهرداری چونک کینگ واقع در جنوب غربی چین همه چشم ها مبهوت دو توله ببر بود. این توله ببرها گردشگران و بویژه کودکان را مجذوب خود کردند. این دو توله ببر۵۰ سانتی متری که برادر هستند، حدود ۲ کیلوگرم وزن دارند.

بمناسبت روز جهانی کودک در شهرداری چونک کینگ واقع در جنوب غربی چین همه چشم ها مبهوت دو توله ببر بود. این توله ببرها گردشگران و بویژه کودکان را مجذوب خود کردند. این دو توله ببر۵۰ سانتی متری که برادر هستند، حدود ۲ کیلوگرم وزن دارند.

تازه‌ترین ویدیو