یک خوک بزرگ مصنوعی نماد اعتراض در پارلمان تایوان

ویدیوها. یک خوک بزرگ مصنوعی نماد اعتراض در پارلمان تایوان

لین چوان نخست وزیر جدید تایوان روز سه شنبه موفق به ارائه نخستین گزارش اداری خود به پارلمان این کشور نشد. قانونگذاران حزب ناسیونالیست یا کومین تانگ (KMT) که مخالفت دولت هستند صندلی های سالن اصلی پارلمان را در حالی که معترضان بیشتری در خارج از ساختمان با پلیس درگیر شده بودند اشغال کردند.

لین چوان نخست وزیر جدید تایوان روز سه شنبه موفق به ارائه نخستین گزارش اداری خود به پارلمان این کشور نشد. قانونگذاران حزب ناسیونالیست یا کومین تانگ (KMT) که مخالفت دولت هستند صندلی های سالن اصلی پارلمان را در حالی که معترضان بیشتری در خارج از ساختمان با پلیس درگیر شده بودند اشغال کردند.

قانونگذاران حزب ناسیونالیست یک خوک بزرگ مصنوعی را بهمراه تصاویری از سون یات سن، پدر چین مدرن و پرچم تایوان را به نشانه اعتراض در پارلمان به نمایش درآورند و می گفتند که نخواهند گذاشت نخست وزیر لین چوان تریبون را در اختیار بگیرد.

خوک بزرگ مصنوعی مورد استفاده مخالفان در اشاره به مخالفت آنها با واردات گوشت خوک از آمریکا به تایوان است.

تازه‌ترین ویدیو