سوزاندن هزاران عاج فیل در کنیا

ویدیوها. سوزاندن هزاران عاج فیل در کنیا

مراسم سوزاندن کنیا هزاران عاج فیل و شاخ کرگدن در کنیا با حضور رئیس جمهوری این کشور برگزار شد. مقامهای مسئول در کنیا این اشیای گران قیمت را از بین بردند تا قاچاقچیان نتوانند آنها را بفروشند.

مراسم سوزاندن کنیا هزاران عاج فیل و شاخ کرگدن در کنیا با حضور رئیس جمهوری این کشور برگزار شد. مقامهای مسئول در کنیا این اشیای گران قیمت را از بین بردند تا قاچاقچیان نتوانند آنها را بفروشند.

تازه‌ترین ویدیو