بستکبال نشسته زنان در افغانستان

ویدیوها. بستکبال نشسته زنان در افغانستان

فینال مسابقات ملی بستکبال نشسته زنان بین تیمهای هرات و بلخ در کابل، پایتخت افغانستان برگزار شد، و بلخ به پیروزی رسید.

فینال مسابقات ملی بستکبال نشسته زنان بین تیمهای هرات و بلخ در کابل، پایتخت افغانستان برگزار شد، و بلخ به پیروزی رسید.

تازه‌ترین ویدیو