شرکت در مسابقه دوی استقامت لندن از فضا

شرکت در مسابقه دوی استقامت لندن از فضا

تیم پیک، فضانورد بریتانیایی از ایستگاه فضایی بین المللی در مسابقه دوی استقامت لندن شرکت کرد. او که در حال دویدن بر روی دستگاه تردمیل خود در ایستگاه فضایی بین المللی بود، همزمان با آغاز مسابقه دوی استقامت لندن پیامی برای رقبای خود بر روی زمین فرستاد.

تیم پیک، فضانورد بریتانیایی از ایستگاه فضایی بین المللی در مسابقه دوی استقامت لندن شرکت کرد. او که در حال دویدن بر روی دستگاه تردمیل خود در ایستگاه فضایی بین المللی بود، همزمان با آغاز مسابقه دوی استقامت لندن پیامی برای رقبای خود بر روی زمین فرستاد.

تازه‌ترین ویدیو