شبیه سازی حمله تروریستی پیش از برگزاری جشنواره فیلم کن

ویدیوها. شبیه سازی حمله تروریستی پیش از برگزاری جشنواره فیلم کن

مقامات فرانسوی تنها چند هفته پیش از برگزاری جشنواره فیلم کن، با شبیه سازی یک حمله تروریستی احتمالی، تمرینی امنیتی را در کاخ محل برگزاری این جشنواره اجرا کردند. در این تمرین نیروهای پلیس محلی و نیروهای ویژه پلیس در کنار یکدیگر عملیاتی مشترک انجام دادند. به گفته مقامات فرانسوی احتمال زیادی وجود دارد که حملات تروریستی دیگری در این کشور رخ دهد.

مقامات فرانسوی تنها چند هفته پیش از برگزاری جشنواره فیلم کن، با شبیه سازی یک حمله تروریستی احتمالی، تمرینی امنیتی را در کاخ محل برگزاری این جشنواره اجرا کردند. در این تمرین نیروهای پلیس محلی و نیروهای ویژه پلیس در کنار یکدیگر عملیاتی مشترک انجام دادند. به گفته مقامات فرانسوی احتمال زیادی وجود دارد که حملات تروریستی دیگری در این کشور رخ دهد.

تازه‌ترین ویدیو