هتل فضایی با موفقیت به ایستگاه فضایی بین المللی پیوست

ویدیوها. هتل فضایی با موفقیت به ایستگاه فضایی بین المللی پیوست

مدل الحاقی به ایستگاه فضایی بین المللی موسوم به BEAM به صورت فشرده و توسط یک فروند کپسول فضایی دراگون متعلق به شرکت اسپیس ایکس بر مدار زمین قرار گرفت و در آنجا به کمک ربات هایی باد شد. این امکان جدید در ایستگاه فضایی بین المللی، آزمونی برای استقرار هتل های فضایی انعطاف پذیر در آینده محسوب می شود.

مدل الحاقی به ایستگاه فضایی بین المللی موسوم به BEAM به صورت فشرده و توسط یک فروند کپسول فضایی دراگون متعلق به شرکت اسپیس ایکس بر مدار زمین قرار گرفت و در آنجا به کمک ربات هایی باد شد. این امکان جدید در ایستگاه فضایی بین المللی، آزمونی برای استقرار هتل های فضایی انعطاف پذیر در آینده محسوب می شود.

تازه‌ترین ویدیو