سیلاب شدید در لوئیزیانا

سیلاب شدید در لوئیزیانا

سیلاب شدید در ایالت لوئیزیانا، واقع در جنوب آمریکا، هزاران نفر را از جمله در شهر هاموند، بی خانمان کرد.

سیلاب شدید در ایالت لوئیزیانا، واقع در جنوب آمریکا، هزاران نفر را از جمله در شهر هاموند، بی خانمان کرد.

تازه‌ترین ویدیو