استفاده از «بمب بشکه ای» در یک شهر سوریه

استفاده از «بمب بشکه ای» در یک شهر سوریه

به گفته ناظران، شهر داریا در حومه دمشق پایتخت سوریه روز ۱۲ ژانویه بمباران شد. تصاویر رقت انگیزی که بر روی صفحه یوتیوب یک فعال محلی منتشر شده است، بالگردی را نشان می دهد که در نزدیکی دوربین ناظر، چهار «بمب بشکه ای» پرتاب می کند.

به گفته ناظران، شهر داریا در حومه دمشق پایتخت سوریه روز ۱۲ ژانویه بمباران شد.
تصاویر رقت انگیزی که بر روی صفحه یوتیوب یک فعال محلی منتشر شده است، بالگردی را نشان می دهد که در نزدیکی دوربین ناظر، چهار «بمب بشکه ای» پرتاب می کند.

شورای محلی شهر داریا گزارش کرده است که روز ۱۲ ژانویه ۲۶ بمب بشکه ای به این شهر اصابت کرده است.

تازه‌ترین ویدیو