سرمای زمستان در مسیر پناهجویان
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

سرمای زمستان در مسیر پناهجویان

پناهجویان و مهاجران در مسیر خود به سوی اروپا با سوز و سرمای زمستان دست و پنجه نرم می کنند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد می گوید که با وجود برف و باران، تنها در سه روز گذشته در حدود ۲۰۰۰ پناهجو وارد صربستان شدند.

پناهجویان و مهاجران در مسیر خود به سوی اروپا با سوز و سرمای زمستان دست و پنجه نرم می کنند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد می گوید که با وجود برف و باران، تنها در سه روز گذشته در حدود ۲۰۰۰ پناهجو وارد صربستان شدند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست