کمک نیروهای امداد به یک کوآلا

ویدیوها. کمک نیروهای امداد به یک کوآلا

یکی از کارکنان امداد و نجات به یک کوآلای مضطرب پس از مهار آتش سوزی در جنگلهای جنوب استرالیا کمک می کند. این آتش سوزی که در جنگلهای جنوب غرب ملبورن روی داد ۱۱۶ خانه را نابود کرد و ساکنان را مجبور کرد که در ایام کریسمس خانه هایشان را تخلیه کنند.

یکی از کارکنان امداد و نجات به یک کوآلای مضطرب پس از مهار آتش سوزی در جنگلهای جنوب استرالیا کمک می کند. این آتش سوزی که در جنگلهای جنوب غرب ملبورن روی داد ۱۱۶ خانه را نابود کرد و ساکنان را مجبور کرد که در ایام کریسمس خانه هایشان را تخلیه کنند.

تازه‌ترین ویدیو