طغیان رودخانه در آرژانتین ۲۰ هزار نفر را آواره کرد

طغیان رودخانه در آرژانتین ۲۰ هزار نفر را آواره کرد

در پی بارش باران های سیل آسا و طغیان رودخانه در آرژانتین بیش از بیست هزار نفر ناچار به ترک خانه هایشان شدند.

در پی بارش باران های سیل آسا و طغیان رودخانه در آرژانتین بیش از بیست هزار نفر ناچار به ترک خانه هایشان شدند.

تازه‌ترین ویدیو