کریسمس در مرز

ویدیوها. کریسمس در مرز

بابا نوئل های روسی و فنلاندی در مرز دو کشور با یکدیگر ملاقات و کادو رد و بدل می کنند. این رسم قدیمی هر سال در زمان تعطیلات زمستانی برگزار می شود.

بابا نوئل های روسی و فنلاندی در مرز دو کشور با یکدیگر ملاقات و کادو رد و بدل می کنند. این رسم قدیمی هر سال در زمان تعطیلات زمستانی برگزار می شود.

تازه‌ترین ویدیو