تظاهرات چوپانها در رومانی
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

تظاهرات چوپانها در رومانی

بیش از ۲۵۰۰ چوپان در رومانی در مقابل پارلمان تجمع کردند. تجمع کنندگان به قانونی معترض هستند که شمار سگهای گله ای که برای محافظت از گوسفندان استفاده می شود محدود می کند. طرفداران حقوق حیوانات حامی این قانون هستند.

بیش از ۲۵۰۰ چوپان در رومانی در مقابل پارلمان تجمع کردند. تجمع کنندگان به قانونی معترض هستند که شمار سگهای گله ای که برای محافظت از گوسفندان استفاده می شود محدود می کند. طرفداران حقوق حیوانات حامی این قانون هستند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست