«تظاهرات» کفش ها در نشست آب و هوایی پاریس

ویدیوها. «تظاهرات» کفش ها در نشست آب و هوایی پاریس

تظاهراتی که قرار بود در حاشیه نشست جهانی آب و هوا برگزار شود به دلیل تدابیر امنیتی ناشی از حملات تروریستی سیزدهم نوامبر پاریس لغو شد. با این حال سازمان های غیردولتی، افراد معمولی و شخصیت های مشهور برای نشان دادن تعهد و احساس مسئولیتشان در برابر کره زمین به طور نمادین هزار جفت کفش را در میدان جمهوری پاریس به نمایش گذاشتند.

تظاهراتی که قرار بود در حاشیه نشست جهانی آب و هوا برگزار شود به دلیل تدابیر امنیتی ناشی از حملات تروریستی سیزدهم نوامبر پاریس لغو شد. با این حال سازمان های غیردولتی، افراد معمولی و شخصیت های مشهور برای نشان دادن تعهد و احساس مسئولیتشان در برابر کره زمین به طور نمادین هزار جفت کفش را در میدان جمهوری پاریس به نمایش گذاشتند.

تازه‌ترین ویدیو