بدون شرح
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

بدون شرح

چهل و چهارمین جشنواره جهانی بالون در البوکرکی آسمان بامدادی نیومکزیکو در آمریکا را غرق رنگ کرد. در این جشنواره سالانه، که روز شنبه سوم اکتبر برگزار شد، حدود ۵۵۰ بالون گازی از بیست و دو کشور شرکت داشتند. به گفته برگزارکنندگان جشنواره، امسال بیش از صد بالون ویژه با شعار «جایی که رویاها پرواز می کنند» طراحی شده بودند. مراسم نیایش صبحگاهی به همراه پرواز بالونها از دیدنی ترین برنامه های این جشنواره است.

چهل و چهارمین جشنواره جهانی بالون در البوکرکی آسمان بامدادی نیومکزیکو در آمریکا را غرق رنگ کرد. در این جشنواره سالانه، که روز شنبه سوم اکتبر برگزار شد، حدود ۵۵۰ بالون گازی از بیست و دو کشور شرکت داشتند. به گفته برگزارکنندگان جشنواره، امسال بیش از صد بالون ویژه با شعار «جایی که رویاها پرواز می کنند» طراحی شده بودند. مراسم نیایش صبحگاهی به همراه پرواز بالونها از دیدنی ترین برنامه های این جشنواره است.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست