زندگی در خط مقدم

ویدیوها. زندگی در خط مقدم

این تصاویر نحوه زندگی افرادی را که در خط مقدم نبرد با داعش در شهر باجی در شمال عراق به سر می برند، نشان می دهد.

این تصاویر نحوه زندگی افرادی را که در خط مقدم نبرد با داعش در شهر باجی در شمال عراق به سر می برند، نشان می دهد.

این شهر در فاصله ۱۹۰ کیلومتری از بغداد واقع شده است و طی یک سال گذشته، یکی از محلهای اصلی نبرد با داعش بوده است.

تازه‌ترین ویدیو