دویدن با بهترین دوست خود

دویدن با بهترین دوست خود

بیش از سه هزار دونده به همراه سگ هایشان در بوئنوس آیرس دویدند. شعار مسابقه امسال «دوی سگها» این بود: «با بهترین دوست خود بدوید!» سازمان دهندگان این مسابقه سالانه هدف خود را آگاهی بخشی در مورد مسئولیت مراقبت از حیوانات خانگی در شهرهای بزرگ می دانند. شرکت کنندگان در این مسابقه مسیرهای یک، سه، و پنج کیلومتری را به همراه سگهای خانگی شان می دوند.

بیش از سه هزار دونده به همراه سگ هایشان در بوئنوس آیرس دویدند. شعار مسابقه امسال «دوی سگها» این بود: «با بهترین دوست خود بدوید!» سازمان دهندگان این مسابقه سالانه هدف خود را آگاهی بخشی در مورد مسئولیت مراقبت از حیوانات خانگی در شهرهای بزرگ می دانند. شرکت کنندگان در این مسابقه مسیرهای یک، سه، و پنج کیلومتری را به همراه سگهای خانگی شان می دوند.

تازه‌ترین ویدیو