مسابقه "ایر گیتار" در فنلاند

ویدیوها. مسابقه "ایر گیتار" در فنلاند

بیستمین مسابقه موسوم به “ایر گیتار” که در واقع تقلید حرکات گیتاریستها بدون در دست داشتن گیتار است در فضایی پر رقابت و برای آن چه که ارتقاء صلح در جهان عنوان شده در شهر اولو در فنلاند برگزار شد.

بیستمین مسابقه موسوم به “ایر گیتار” که در واقع تقلید حرکات گیتاریستها بدون در دست داشتن گیتار است در فضایی پر رقابت و برای آن چه که ارتقاء صلح در جهان عنوان شده در شهر اولو در فنلاند برگزار شد.

تازه‌ترین ویدیو