عجیب ترین مکان برای ازدواج

ویدیوها. عجیب ترین مکان برای ازدواج

زوجی از ایالت میامی، لباس عروسی به تن، با استفاده از ماسک غواصی به ته اقیانوس رفتند و در زیر آب رسما به عقد یکدیگر درآمدند.

زوجی از ایالت میامی، لباس عروسی به تن، با استفاده از ماسک غواصی به ته اقیانوس رفتند و در زیر آب رسما به عقد یکدیگر درآمدند.

عروس با دسته گلی از صدف های حلزونی در زیر آبهای جزیره کی لارگو واقع در فلوریدا و در جلوی مجسمه فلزی مسیح پیمان زناشویی خود را به همسرش جشن می گیرد. این مجسمه از پنجاه سال قبل تاکنون در آن مکان قرار داده شده است.

دوستان و خانواده های این زوج از طریق دوربینی مخصوص بر روی قایقی شاهد این ازدواج بودند.

تازه‌ترین ویدیو