سیلاب شدید در ایتالیا

ویدیوها. سیلاب شدید در ایتالیا

بارش شدید باران باعث وقوع سیلاب در منطقه کالابریا واقع در جنوب ایتالیا شد.

بارش شدید باران باعث وقوع سیلاب در منطقه کالابریا واقع در جنوب ایتالیا شد.

امدادگران موفق به نجات چهل نفر شدند اما همچنان تعدادی در خانه هایشان گیر افتاده اند.

تازه‌ترین ویدیو