اعتراض به لایحه دولت ژاپن برای تغییر قانون اساسی در ناگازاکی

ویدیوها. اعتراض به لایحه دولت ژاپن برای تغییر قانون اساسی در ناگازاکی

صدها ژاپنی در ناگازاکی به لایحه ای امنیتی که نخست وزیر شینزو آبه با آن در صدد تغییر قانون اساسی صلح طلبانه این کشور است اعتراض کردند. این راهپیمایی اعتراض آمیز همزمان با ۷۰ امین سالگرد بمباران اتمی ژاپن در ناگازاکی برگزار شد.

صدها ژاپنی در ناگازاکی به لایحه ای امنیتی که نخست وزیر شینزو آبه با آن در صدد تغییر قانون اساسی صلح طلبانه این کشور است اعتراض کردند. این راهپیمایی اعتراض آمیز همزمان با ۷۰ امین سالگرد بمباران اتمی ژاپن در ناگازاکی برگزار شد.

تازه‌ترین ویدیو