جنگل های اسپانیا در میان شعله های آتش

جنگل های اسپانیا در میان شعله های آتش

شعله های آتش جنگلهای کاتالونیا و گالیسیا را فراگرفت. با تلاش آتش نشانها از زمین و هوا، گسترش شعله های آتش متوقف شد. در عملیات اطفای حریق پنج هلیکوپتر و شش هواپیما شرکت داشتند. صدها هکتار از جنگل های این منطقه طعمه آتش شد. به گفته پلیس عامل آتش سوزی دستگیر شده است.

شعله های آتش جنگلهای کاتالونیا و گالیسیا را فراگرفت. با تلاش آتش نشانها از زمین و هوا، گسترش شعله های آتش متوقف شد. در عملیات اطفای حریق پنج هلیکوپتر و شش هواپیما شرکت داشتند. صدها هکتار از جنگل های این منطقه طعمه آتش شد. به گفته پلیس عامل آتش سوزی دستگیر شده است.

تازه‌ترین ویدیو