تکنیک جدید پرینت بر سطوح اشیاء سه بعدی

ویدیوها. تکنیک جدید پرینت بر سطوح اشیاء سه بعدی

محققان چینی و آمریکایی تکنیکی را ابداع کرده اند که با استفاده از آن قادرند تا بر روی سطوح اشیاء، چیدمان دقیقی از رنگ و شکل مورد نظر را پرینت کنند تا آن شیء کاملا سه بعدی دیده شود.

محققان چینی و آمریکایی تکنیکی را ابداع کرده اند که با استفاده از آن قادرند تا بر روی سطوح اشیاء، چیدمان دقیقی از رنگ و شکل مورد نظر را پرینت کنند تا آن شیء کاملا سه بعدی دیده شود.

تازه‌ترین ویدیو