بارندگی شدید و جاری شدن سیل در جنوب چین
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

بارندگی شدید و جاری شدن سیل در جنوب چین

بارش شدید باران طغیان رودخانه ها و جاری شدن سیل در استانهای جنوبی و شرقی چین را در پی داشت.میزان بارش باران در ۱۲ شهرستان استان جیانگ ژی بیش از ۱۰۰ میلیمتر گزارش شده است.

بارش شدید باران طغیان رودخانه ها و جاری شدن سیل در استانهای جنوبی و شرقی چین را در پی داشت.میزان بارش باران در ۱۲ شهرستان استان جیانگ ژی بیش از ۱۰۰ میلیمتر گزارش شده است.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست