بارندگی شدید و جاری شدن سیل در جنوب چین

بارندگی شدید و جاری شدن سیل در جنوب چین

بارش شدید باران طغیان رودخانه ها و جاری شدن سیل در استانهای جنوبی و شرقی چین را در پی داشت.میزان بارش باران در ۱۲ شهرستان استان جیانگ ژی بیش از ۱۰۰ میلیمتر گزارش شده است.

بارش شدید باران طغیان رودخانه ها و جاری شدن سیل در استانهای جنوبی و شرقی چین را در پی داشت.میزان بارش باران در ۱۲ شهرستان استان جیانگ ژی بیش از ۱۰۰ میلیمتر گزارش شده است.

تازه‌ترین ویدیو