یادبود تیان آن من
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

یادبود تیان آن من

دهها هزار نفر در هنگ کنگ شب را بیدار ماندند تا در سالگرد واقعه میدان تیان آن من در چین یاد آن روز را گرامی بدارند. بیست و شش سال پیش در روز چهارم ژوئن 1989، در تظاهراتی که در میدان تیان آن من پکن در طرفداری از برقراری یک نظام دموکراتیک در این کشور برگزار شد، صدها نفر جان خود را از دست دادند.

دهها هزار نفر در هنگ کنگ شب را بیدار ماندند تا در سالگرد واقعه میدان تیان آن من در چین یاد آن روز را گرامی بدارند. بیست و شش سال پیش در روز چهارم ژوئن 1989، در تظاهراتی که در میدان تیان آن من پکن در طرفداری از برقراری یک نظام دموکراتیک در این کشور برگزار شد، صدها نفر جان خود را از دست دادند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست