جمهوری آذربایجان سرزمین آتش است

جمهوری آذربایجان سرزمین آتش است
نگارش از Euronews

سالهاست که آتش از میان صخره ها و زمین های این کشور بر می خیزد.
آتش سمبل و نشانه این کشور است.

شهر باکو در شرق و سواحل دریای خزر، مرکز این جمهری است. این شهر بدلیل میدانهای قدیمی و بناهای تاریخی مورد توجه گردشگران است.
موزه قدیمی شهر میراث فرهنگی یونسکو محسوب می شود. در این موزه بیش از 5 هزار جلد کتاب مینیاتور از 64 کشور دنیا و از نویسندگان سرشناس قراردارد.

جمهوری آذربایجان از تولید کنندگان مشهور خاویار و قالی است. قالی های قدیمی و دستباف این کشور در موزه ای مدرن به نمایش گذاشته شده است.

اما بدلیل کاهش میزان ماهی خاور، این کشور در حال استفاده از روشی تازه برای پرورش ماهی خاویار است.

همه اینها و بیش ازآن را در برنامه زندگی آذری می توانید ببینید.