ونزوئلا

موضوعات داغ روز

More about this topic

آگهی
رای عدم اعتماد نمایندگان اپوزیسیون به رئیس جمهور ونزوئلا
در حال نمایش بعدی
همزمان با تغییر اسکناس یکصد بولیواری مرز ونزوئلا با کلمبیا بسته شد
در حال نمایش بعدی