عقب نشینی دیوان عالی ونزوئلا از سلب اختیار پارلمان

عقب نشینی دیوان عالی ونزوئلا از سلب اختیار پارلمان
نگارش از Euronews

دیوان عالی ونزوئلا روز جمعه از تصمیم خود برای سلب اختیار از پارلمان این کشور عقب نشینی کرد.

دیوان عالی ونزوئلا روز جمعه از تصمیم خود برای سلب اختیار از پارلمان این کشور عقب نشینی کرد.

دیوان عالی در حالی تصمیم اولیه خود را لغو کرد که تنها چند ساعت به برگزاری تظاهرات مخالفان نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری این کشور باقی مانده بود.

شورای دفاع ونزوئلا در واکنش به سلب اختیار از پارلمان خواستار تجدیدنظر دیوان عالی در تصمیم خود شده بود. دیوان عالی ونزوئلا تحت کنترل هواداران رئیس جمهوری قرار دارد. این نهاد در حالی روز پنجشنبه از پارلمان سلب اختیار کرده بود که این تصمیم واکنشهای منفی زیادی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشت.

مخالفان نیکلاس مادورو از سال ۲۰۱۵ اکثریت کرسی های پارلمان ونزوئلا را در اختیار دارند. تصمیم روز پنجشنبه دیوان عالی خشم مخالفان دولت را برانگیخته بود و گروهی از آنها در کاراکاس، پایتخت، تظاهرات کرده بودند.

رئیس جمهوری ونزوئلا بخش زیادی از محبوبیت خود را به دلیل بحران اقتصادی در این کشور از دست داده است و مخالفان وی خواستار برکناری او از قدرت شده اند.

مطالب مرتبط