نئاندرتال

موضوعات داغ روز

More about this topic

تیشه‌مشتی‌‌های کشف شده
در حال نمایش بعدی
نمونه نئاندرتال در موزه
در حال نمایش بعدی
آگهی
تصویر بریدگی‌هایی را در استخوان فیل‌ها نشان می‌دهد
در حال نمایش بعدی
اسکلت انسان‌های اولیه
در حال نمایش بعدی
پژوهشگری در یکی از غارهای آردالس اسپانیا
در حال نمایش بعدی
یک اسکلت بازسازی شده نئاندرتال، راست، و یک اسکلت انسان مدرن، سمت چپ، در موزه تاریخ طبیعی نیویورک
در حال نمایش بعدی