جبهه مقاومت ملی افغانستان

More about this topic

کارمندان سفارت افغانستان در ایران، هنگام خروج از این سفارت‌خانه عکس احمدشاه مسعود را با خود بردند
در حال نمایش بعدی
گشت‌زنی نظامیان طالبان در شهرهای افغانستان
در حال نمایش بعدی
امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان طرح جبهه مقاومت ملی افغانستان را رد کرد
در حال نمایش بعدی
آگهی
اوضاع کابل و دره پنجشیر؛ یک‌ ماه از تسلط طالبان بر افغانستان گذشت
در حال نمایش بعدی