بدون برنامه قبلی، بدون استدلال، بدون جانبداری، بدون شرح. بدون هیچگونه توضیح اضافی فقط در جریان ماجرا قرار بگیرید.

رقص دانش‌آموزان در مراسم فارغ‌التحصیلی در چرنیهیف

این بالاترین نرخ تلفات غیرنظامیان طی یک ماه اخیر در کی‌یف بوده است. در بمباران‌های امروز به ساختمان‌ها، مدارس و یک بیمارستان کودکان نیز آسیب رسیده است.

همزمان تصاویری منتشر شده است که دانش‌آموزان را در حال رقص در مراسم فارغ‌التحصیلی و در ویرانه‌های مدرسه‌ بمباران‌ شده‌شان در شهر چرنیهیف واقع در شمال شرق اوکراین نشان می‌دهد.

مطالب بیشتر از بدون شرح