حضور پاپ در سیرک

ویدیوها. حضور پاپ در سیرک

پاپ فرانچسکو با اعضای یک سیرک در واتیکان دیدار کرد.

پاپ فرانچسکو با اعضای یک سیرک در واتیکان دیدار کرد.

تازه‌ترین ویدیو