حضور پاپ در سیرک

حضور پاپ در سیرک

پاپ فرانچسکو با اعضای یک سیرک در واتیکان دیدار کرد.

پاپ فرانچسکو با اعضای یک سیرک در واتیکان دیدار کرد.

تازه‌ترین ویدیو