بازگشت جشن و کارناوال شادی به هائیتی

ویدیوها. بازگشت جشن و کارناوال شادی به هائیتی

مردم هائیتی که در سالهای گذشته طوفان، زلزله و حتی بحران سیاسی را از سر گذراندند، پس از مدتها با برگزاری جشن و کارناوال، شادی را به کشور باز می گردانند.

مردم هائیتی که در سالهای گذشته طوفان، زلزله و حتی بحران سیاسی را از سر گذراندند، پس از مدتها با برگزاری جشن و کارناوال، شادی را به کشور باز می گردانند.

لباسهای اژدها، پاهای چوبی بلند و رقص و پایکوبی در خیابانها از روز یکشنبه نوزدهم فوریه در شهرستان ژاکمل آغاز شد. این شهر در جریان طوفان متی در ماه اکتبر و همچنین از زلزله سال ۲۰۱۰ به سختی آسیب دیده بود.

تازه‌ترین ویدیو