مهاجرت؛ کلیدی برای بهداشت و درمان در اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مهاجرت؛ کلیدی برای بهداشت و درمان در اروپا

بوستیان وسلی مدیر موسسه تحلیل اقتصاد کلان و توسعه در اسلوونی می گوید که پدیده مهاجرت، کلیدی برای بهبود سیستم مراقبت های بهداشتی در آینده است. با افزایش جمعیت افراد سالمند، مهاجرت می تواند به افزایش پرسنل مجرب پزشکی و کارکنان مراقبت های بهداشتی کمک کند.

او می افزاید: «به نظر من وضعیت بسیار تاسف باری است، بحث درباره مهاجرت که موضوع بسیار بحث برانگیزی است در حال حاضر تحت تاثیر شرایط جاری قرار گرفته است. موج مهاجرانی که به اروپا می آیند تنها بخشی از کل داستان است. ما واقعا باید یک گام به عقب برویم و ببینیم مهاجرت به برخی از کشورهای اروپایی از جمله به اسلوونی، آلمان و همچنین فرانسه و همه کشورهای اروپایی چه تاثیراتی داشته است. ما شاهد برخی داستان های موفق و جذب شدن به جامعه بوده ایم اما شاید در حال حاضر تحت شرایطی که موجی از مهاجران از راه رسیده اند، ما انتظار بیش از حدی داریم و خیلی محدود و بی دقت به افرادی که در ماهها و سالهای گذشته به اروپا آمده اند فکر می کنیم. اما در واقع راه حل خیلی وسیع تر است و ما نیازمند مهاجرت هستیم.»